"Jadilah seperti pohon rendang yang berbuah; dibalingkan dengan batu, tetapi diberikan buah sebagai balasan." ~Hasan Al-Banna~

Sunday, 4 December 2011

“Seorang mukmin merupakan cermin bagi saudaranya, apabila dia melihat aib (kesalahan) pada diri saudaranya, dia memperbaikinya.”
[HR al-Imam al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad]''

No comments:

Post a Comment